Polityka prywatności

Ця політика конфіденційності веб-сайту є https://grzeskowiak.com.pl інформативною, а це означає, що вона не є джерелом зобов’язань для отримувачів послуг або клієнтів.Політика конфіденційності містить в першу чергу правила щодо обробки персональних даних Адміністратором, включаючи підстави, цілі та строк обробки персональних даних та права суб’єктів даних, а також інформацію про використання файлів cookie та аналітичних інструментів на веб-сайті.

Адміністратором цього веб-сайту є CENTRUM LOGISTYCZ GRZEŚKOWIAK SP. Z O.O. SP. K., 64-100 Leszno, вулиця Люксембурська, 5, місце діяльності 64-100 Leszno, Jana Dekana 3B, Тел.65 525 91 91, внесений до Реєстру підприємців, що ведеться окружним судом Познані Нове Място та Вільда в Познані, IX Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000804576, що має номер NIP: 6972370472 та REGON: 384413670, далі CL Grześkowiak.

Контактні дані Адміністратора щодо обробки персональних даних:
Адреса: 64-100 Leszno, ul. Jana Dekana 3B
Тель.: +48 65 525 91 91
Електронна пошта: cl@grzeskowiak.com.pl

Персональні дані обробляються Адміністратором відповідно до чинного законодавства, зокрема відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, та що скасовує Директиву 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) – далі – далі «GDPR» або «Регламент GDPR».

Офіційний текст Регламенту GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Надаючи послуги на цьому веб-сайті, CL Grześkowiak збирає та зберігає дані про Користувачів Веб-сайту, використовує їх для надання послуг, що надаються за запитом Користувача, або інших видів діяльності, на які він погодився.

Дані, зібрані Адміністратором.
A. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
Б. ПЛІКІ ПЕЧИВОA. ОСОБИСТІ ДАНІ

I. МІСЦЯ ОТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Використовуючи веб-сайт https://grzeskowiak.com.pl, Користувачі, заповнюючи спеціальні форми, можуть надати Адміністратору свої персональні дані, такі як: ім’я, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти та інші персональні дані, зазначені в запиті. Надання цих даних не є обов’язковим, але воно визначає використання послуг або контакт з Адміністратором.

Адміністратор також може отримувати персональні дані за межами веб-сайтів в рамках інших здійснюваних заходів.

II. АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

CENTRUM LOGISTYCZ GRZEŚKOWIAK SP. Z O.O. SP. K., 64-100 Leszno, вулиця Люксембурська, 5, місце діяльності 64-100 Leszno, Jana Dekana 3B, тел.65 525 91 91, внесений до Реєстру підприємців, що ведеться районним судом Познані Nowe Miasto та Wilda в Познані, IX Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000804576, що має номер NIP: 6972370472 та REGON: 384413670, далі CL Grześkowiak.

III. ПІДСТАВА ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

а/ Надання Користувачем персональних даних є добровільним, однак ненадання персональних даних, зазначених у формах, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу або договору про надання Електронних послуг, призводить до неможливості укладення цього договору та неможливості зв’язатися з Користувачем.

b/ Підставою для обробки персональних даних Користувача є, в більшості випадків, згода суб’єкта даних, а також необхідність виконання договору, стороною якого він є, або вжиття заходів на його вимогу до його укладення.

c/ У разі обробки даних з метою прямого маркетингу власної продукції
або послуги Адміністратора, підставою для такої обробки є попередня згода Користувача.

d/ У разі обробки даних з метою прямого маркетингу продуктів і послуг суб’єктів, що співпрацюють з Адміністратором, підставою для обробки є попередня згода Користувача.

IV. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ці дані обробляються тільки для тих цілей, для яких вони були зібрані за згодою Користувача, зазначеного в формі.

Можливі цілі збору Адміністратором персональних даних Отримувачів послуг або Клієнтів:
а/ проведення торговельних переговорів,
б/ відповіді на питання, надіслані Адміністратору,
в/ моніторинг трафіку на сайті Адміністратора,

V. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Правила обробки персональних даних Розпорядником персональних даних

Адміністратор персональних даних при обробці персональних даних дотримується наступних принципів:

Адміністратор проявляє особливу увагу до захисту інтересів осіб, яким персональні дані він обробляє, і зокрема несе відповідальність і стежить за тим, щоб зібрані ним дані були:
1) обробляються відповідно до законодавства;
2) зібрані для зазначених, законних цілей і не піддані подальшій обробці, несумісній з цими цілями;
3) фактично правильні і адекватні по відношенню до цілей, для яких вони обробляються;
4) зберігаються у формі, що дозволяє ідентифікувати осіб, яких вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки, та
5) обробляється способом, що забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження, з використанням відповідних технічних або організаційних заходів.

Беручи до уваги характер, обсяг, контекст та цілі обробки, а також ризик порушення прав або свобод фізичних осіб різної ймовірності та тяжкості, Адміністратор CL Grześkowiak впроваджує відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення того, щоб обробка відбувалася відповідно до цього Регламенту та могла це продемонструвати.
Ці заходи повинні бути переглянуті та оновлені в разі потреби. Адміністратор застосовує технічні заходи для запобігання отриманню та зміні персональних даних, надісланих в електронному вигляді сторонніми особами.

2. Інформаційні зобов’язання розпорядника персональних даних

Залежно від того, чи збирає Адміністратор дані від суб’єкта даних або іншим способом, ніж від суб’єкта даних, Регламент ЄС про захист персональних даних накладає на Адміністратора таких даних окремі інформаційні вимоги.

Інформаційні зобов’язання Адміністратора персональних даних є загальними як для ситуації, коли дані були зібрані від суб’єкта даних, так і опосередковано:

1) Зобов’язання надати особу контролера, контактні дані та особу
та контактні дані представника контролера.
2) Зобов’язання надати контактні дані співробітника з питань захисту даних (якщо такі є).
3) Обов’язок вказувати цілі обробки персональних даних та правові підстави обробки.
4) Зобов’язання надати інформацію про одержувачів персональних даних або про категорії одержувачів, яким будуть передані дані.
5) Зобов’язання повідомити про намір передати персональні дані третій країні або міжнародній організації, коли виникає така ситуація.
6) Обов’язок вказати період, протягом якого будуть зберігатися персональні дані, а якщо це неможливо, вказати критерії визначення цього періоду.
7) Обов’язок надавати інформацію про права суб’єктів даних.
8) Обов’язок надання інформації про право на подання скарги до наглядового органу (зазначається повна назва цього органу та його адреса).
9) Зобов’язання інформувати суб’єкта даних про те, чи є надання персональних даних законодавчою або договірною вимогою або умовою укладення договору, чи зобов’язаний суб’єкт даних їх надавати та які можливі наслідки ненадання даних.
(10) Зобов’язання надавати інформацію про автоматизоване прийняття рішень, у тому числі
про профілювання
11) Зобов’язання інформувати про нову мету обробки даних, ніж зазначена
у вихідній інформації:

VI. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ

1. Для належного функціонування веб-сайту, включаючи виконання укладених Договорів купівлі-продажу, Адміністратору необхідно користуватися послугами зовнішніх суб’єктів (наприклад, постачальника програмного забезпечення або кур’єра). Контролер використовує тільки послуги обробників, які надають достатні гарантії для здійснення відповідних технічних і організаційних заходів, щоб обробка відповідала вимогам GDPR і захищала права суб’єктів даних.

2. Персональні дані можуть бути передані Адміністратором в третю країну, і Адміністратор гарантує, що в такому випадку це буде відбуватися по відношенню до країни, що забезпечує належний рівень захисту – відповідно до Регламенту GDPR, а у випадку інших країн, що передача буде відбуватися на основі стандартних положень про захист даних. Адміністратор гарантує, що суб’єкт даних має можливість отримати копію своїх даних.Адміністратор надає зібрані персональні дані тільки в тому випадку і в обсязі, в якому це необхідно для досягнення заданої мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності.

3. Передача даних Адміністратором відбувається не в кожному випадку і не всім одержувачам або категоріям одержувачів, зазначеним в політиці конфіденційності – Адміністратор передає дані тільки тоді, коли це необхідно для досягнення заданої мети обробки персональних даних і тільки в тій мірі, в якій це необхідно для її досягнення. Наприклад, якщо Замовник використовує персональний збір, його дані не будуть передані перевізнику, який співпрацює з Адміністратором.

4. Персональні дані отримувачів послуг і клієнтів можуть бути передані наступним одержувачам або категоріям одержувачів:

4.1. перевізники / експедитори / кур’єрські брокери / суб’єкти, що обслуговують склад і / або процес доставки – у випадку з Клієнтом, який використовує веб-сайт і спосіб доставки Товару поштою або кур’єром, Адміністратор надає зібрані персональні дані Замовника обраному перевізнику, експедитор або посередник, який здійснює відвантаження на вимогу Адміністратора, а якщо відправлення відбувається із зовнішнього складу – суб’єкту, який обслуговує склад та/або процес відвантаження – в обсязі, необхідному для доставки Продукту Клієнту.

4.2. постачальники послуг, що надають Адміністратору технічні, ІТ та організаційні рішення, що дозволяють Адміністратору вести господарську діяльність, у тому числі веб-сайт та електронні сервіси, що надаються через нього; (зокрема, постачальник комп’ютерного програмного забезпечення для запуску Сайту, постачальник послуг електронної пошти та хостингу та постачальник програмного забезпечення для управління компанією та надання технічної допомоги Адміністратору) – Адміністратор надає зібрані персональні дані Замовника обраному постачальнику, який діє від його імені, лише у випадку та в обсязі, необхідному для досягнення заданої мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності.

4.3. постачальники бухгалтерських, юридичних та консультаційних послуг, що надають Адміністратору бухгалтерську, юридичну або консультаційну підтримку (зокрема бухгалтерію, юридичну фірму або колекторську компанію) – Адміністратор надає зібрані персональні дані Замовника обраному постачальнику, що діє від його імені, тільки в тому випадку і в обсязі, необхідному для досягнення заданої мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності.

4.4. постачальники соціальних плагінів, скриптів та інших подібних інструментів, розміщених на Сайті, що дозволяють браузеру відвідувача Сайту завантажувати контент від провайдерів зазначених плагінів (наприклад, входити з використанням даних для входу в соціальну мережу) і передавати персональні дані відвідувача цим провайдерам з цією метою, в тому числі:

Продукти Meta Platforms Ireland Limited (Facebook та Instagram) – Адміністратор використовує соціальні плагіни Facebook та Instagram на Веб-сайті (наприклад, кнопка «Поділитися»), а тому збирає та передає персональні дані Отримувача послуг за допомогою Веб-сайту Facebook та Instagram. (Мета-платформи Ірландія Лтд., площа Гранд-канал, 4
Grand Canal Harbour, Дублін, Ірландія) в обсязі та відповідно до правил конфіденційності, доступних тут: https://www.facebook.com/privacy/explanation (ці дані включають інформацію про діяльність на Веб-сайті, включаючи інформацію про пристрій, відвідані веб-сайти, покупки, рекламні оголошення, що відображаються, і про те, як використовуються Послуги, незалежно від того, чи є у отримувача послуг обліковий запис Facebook і чи увійшов він у Facebook або Instagram).

Google Ireland Ltd. (плагін YouTube) – Адміністратор використовує YouTube.com плагін на Веб-сайті, тому збирає та надає персональні дані Отримувача, який використовує Веб-сайт, для Google Ireland Limited (Гордон Хаус, Барроу-стріт, Дублін, 4, Ірландія) в обсязі та відповідно до політики конфіденційності, доступної тут: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (ці дані включають інформацію про дії на Веб-сайті, зокрема інформацію про пристрій, відвідані веб-сайти, покупки, рекламні оголошення та способи використання служб) – незалежно від того, чи має Клієнт обліковий запис Google і чи ввійшов у цей обліковий запис.

Google Ireland Ltd. (плагін Google Maps) – Адміністратор використовує сервіс Карти Google на Веб-сайті (наприклад, відображає місцезнаходження сервісних і монтажних компаній) і тому збирає та надає персональні дані Клієнта, який використовує Веб-сайт, компанії Google Ireland Limited (Гордон Хаус, Barrow Street, Дублін 4, Ірландія) в обсязі та відповідно до правил конфіденційності, доступних тут: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (ці дані включають IP-адресу та місцезнаходження пристрою, на якому відображається Веб-сайт – незалежно від того, чи має Одержувач послуги обліковий запис Google і увійшов до цього облікового запису).

Google Ireland Ltd. (плагін reCAPTCHA) – Адміністратор використовує антиспам-систему reCAPTCHA на Веб-сайті і, отже, збирає та надає персональні дані Отримувача, який використовує Веб-сайт, компанії Google Ireland Limited (Гордон Хаус, Барроу-стріт, Дублін, 4, Ірландія) в обсязі та відповідно до правил конфіденційності, доступних тут: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (ці дані включають інформацію про IP-адресу пристрою Клієнта, дії Клієнта на Веб-сайті, включаючи час і спосіб перегляду веб-сайту) – незалежно від того, чи є у Клієнта обліковий запис Google і він увійшов у цей обліковий запис.

Необмежена компанія LinkedIn Ireland – Адміністратор використовує соціальні плагіни LinkedIn на Веб-сайті (наприклад, кнопка «Поділитися») і тому збирає та передає персональні дані Клієнта, який використовує Веб-сайт, компанії LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Дублін 2, Ірландія) в обсязі та відповідно до правил конфіденційності, доступних тут: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv (ці дані включають інформацію про діяльність на Веб-сайті, включаючи інформацію про пристрій, відвідані веб-сайти, покупки, рекламні оголошення, що відображаються, і про те, як використовуються послуги, незалежно від того, чи має Одержувач послуг обліковий запис LinkedIn і входить у LinkedIn).

VII. ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ

1. Право доступу, виправлення, обмеження, видалення або перенесення – суб’єкт даних має право вимагати від Адміністратора доступу до своїх персональних даних, виправлення, видалення («право бути забутим») або обмеження обробки і має право заперечувати проти обробки, а також має право на передачу своїх даних. Детальні умови реалізації вищезазначених прав зазначені у статтях 15-21 Регламенту GDPR.

2. Право відкликати згоду в будь-який час – особа, чиї дані обробляються Адміністратором на підставі згоди (відповідно до статті 6(1)(a) або статті 9(2)(a) Регламенту GDPR), має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.

3. Право подати скаргу до наглядового органу – особа, дані якої обробляються Адміністратором, має право подати скаргу до наглядового органу в порядку та порядку, визначених положеннями Регламенту GDPR та польського законодавства, зокрема Закону про захист персональних даних. Наглядовим органом у Польщі є президент Офісу захисту персональних даних.

4. Право на заперечення – суб’єкт даних має право в будь-який час заперечити на підставах, що стосуються його або її конкретної ситуації, на підставі пункту (e) статті 6(1) (суспільний інтерес або завдання) або f) (законний інтерес адміністратора), включаючи профілювання на основі цих положень. У такому випадку контролер більше не може обробляти такі персональні дані, якщо контролер не доведе наявність вагомих законних підстав для обробки, що переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних або підстави для встановлення, переслідування або захисту юридичних вимог.

5. Право заперечувати проти прямого маркетингу – якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб’єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його або її, для такого маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким прямим маркетингом.

6. З метою реалізації прав, зазначених у цьому розділі політики конфіденційності, Ви можете зв’язатися з Адміністратором, надіславши відповідне повідомлення в письмовій формі або електронною поштою на адресу Адміністратора, вказану на початку політики конфіденційності

 Б. ПЛІКІ ПЕЧИВО

I. ЩО ТАКЕ ПЕЧИВО?

Під файлами cookie слід розуміти ІТ-дані, зокрема текстові файли, що зберігаються та зберігаються на кінцевих пристроях Користувачів, призначених для використання веб-сайтів.

Файли cookie, що використовуються Адміністратором, безпечні для пристрою Користувача, зазвичай містять: назву домену, з якого вони походять, час зберігання на пристрої та унікальний номер. Небажане програмне забезпечення або віруси не можуть пройти цей шлях. Файли cookie не мають можливості завантажувати будь-які персональні дані або конфіденційну інформацію з пристроїв Користувача.

II. ТИПИ ВИКОРИСТОВУВАНИХ ФАЙЛІВ COOKIE

1. Сесійні файли cookie – зберігаються на пристрої Користувача до кінця сеансу браузера. Інформація, що зберігається в них, видаляється з пам’яті пристрою в момент припинення дії

2. Постійні файли cookie – вони зберігаються на пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в їх параметрах, або до їх видалення. Закінчення сеансу не видаляє їх.

III. ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

1. Власні файли cookie (розміщені Адміністратором) використовуються для:

а/ аутентифікація та обслуговування сеансу користувача сайту (завдяки цьому йому не потрібно авторизуватися на сайті після переходу на його наступну сторінку – так працюють так звані необхідні файли cookie),

b/ оптимізація та підвищення продуктивності послуг, що надаються – так звані експлуатаційні файли cookie, що дозволяють збирати дані про використання Веб-сайтів,

в/ підвищення функціональності та надійності веб-сайту та доступу до його повної функціональності, а також правильної конфігурації обраних функцій – так званих функціональних файлів cookie, що дозволяють запам’ятовувати налаштування, обрані Користувачем, та персоналізувати інтерфейс Користувача, наприклад, з точки зору обраної мови, розміру шрифту, зовнішнього вигляду веб-сайту тощо,

d/ забезпечення безпеки веб-сайту, наприклад, виявлення шахрайства в процесі аутентифікації на Веб-сайті.

2. Зовнішні файли cookie, розміщені Партнерами Адміністратора з метою:

а/ збирати загальні, анонімні статистичні дані за допомогою доступних аналітичних інструментів (наприклад, файлів, що використовуються Google Analytics – політика конфіденційності www.google.com/intl/pl/policies),

б/ в рекламних цілях вони використовуються для відповідності змісту рекламних оголошень конкретним інтересам
на основі найбільш шуканого контенту, а також контролю кількості відображуваних оголошень.

IV. ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

1. За замовчуванням налаштування програмного забезпечення, що використовується для перегляду веб-сайтів, дозволяють розміщувати файли cookie на кінцевому пристрої. Користувач має можливість обмежити або відключити доступ файлів cookie до свого Пристрою за допомогою доступних функцій веб-браузера.

Обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайті.

2. Зміни в налаштуваннях за замовчуванням можуть бути внесені Користувачем за допомогою налаштувань веб-браузера. Ці налаштування можуть бути змінені таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або інформувати про них кожен раз, коли файли cookie розміщуються на пристрої Користувача.

3. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера).

4. Незміна налаштувань браузера означає прийняття розміщення файлів cookie на пристрої Користувача.

V. ВЕБ-ПРОФІЛЮВАННЯ ТА ВІДСТЕЖЕННЯ

Адміністратор профілює дані Користувачів свого сайту і відстежує переміщення цих Користувачів по своєму сайту, а потім використовує цю інформацію, m.in. з метою створення так званої персоналізованої реклами, а також для оптимізації сайту з метою підвищення його зручності використання.

Адміністратор профілює дані Користувачів свого веб-сайту за допомогою наступних інструментів:

– сервіси: Google Search Console.

Ці інструменти дозволяють Адміністратору направити рекламне повідомлення Користувачам, які вже відвідали його веб-сайт або аналогічним їм Користувачам, а також підготувати для них відповідне повідомлення, наприклад, про товари або послуги, які зацікавили цих Користувачів під час відвідування веб-сайту Адміністратора.

Адміністратор представляє нижче докладний опис того, як працюють інструменти, що використовують Google Ads, такі як ремаркетинг і подібні аудиторії.

а) Опис того, як ремаркетинг або функція Подібної аудиторії використовується в онлайн-рекламі Адміністратора.

Адміністратор використовує інструменти ремаркетингу для відстеження переміщень Користувачів в мережі і спрямування їм персоналізованої реклами, виходячи з їх переваг і раніше розкритого ними попиту на конкретну послугу або продукт, який ці Користувачі шукали на сайті Адміністратора. Завдяки цьому Адміністратор також може надавати таким Користувачам інформацію, наприклад, про існуючі акції або спеціальні пропозиції на товари або послуги, які раніше цікавили Користувача.

Подібними користувачами є люди, які не переглядали веб-сайт Адміністратора, але їх загальні характеристики схожі з характеристиками користувачів, які переглянули веб-сайт Адміністратора. На підставі дій, виконаних в мережі такими користувачами, названих аналогічними, Google відповідним чином класифікує їх за схожістю з користувачами Адміністратора. Користувачі, аналогічні користувачам, які відвідали веб-сайт Адміністратора, можуть бути відправлені Google рекламою Адміністратора, і це на його явному, окремому замовленні.

Інформація про те, як сторонні постачальники, зокрема Google, відображають оголошення адміністратора в Інтернеті.

Оголошення адміністратора відображаються зовнішніми постачальниками, зокрема m.in Google на таких веб-сайтах, як-от Медійна мережа Google, тобто на веб-сайтах, які дають змогу відображати рекламні скриньки з оголошеннями, націленими через Google Ads.

б) Інформація про те, як зовнішні постачальники, включаючи Google, використовують файли cookie для показу оголошень на основі минулих відвідувань користувачами веб-сайту Адміністратора.

Аукціон відбувається на сайті зовнішнього постачальника рекламних площ. Кілька рекламодавців борються за місце в певній коробці, включаючи адміністратора. При боротьбі за рекламні площі Адміністратор використовує власний список одержувачів, який базується на «файлах cookie», які були зібрані Адміністратором.

c) Відмова від файлів cookie

Користувачі веб-сайтів Адміністратора можуть відмовитися від файлів cookie Google за допомогою наступного посилання, яке дозволяє змінювати налаштування оголошень, що відображаються Google на пристроях Користувачів: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Профілювання даних Користувачів за допомогою Google Analitics

Система Google Analytics використовується Адміністратором для відстеження трафіку на його сайті, а також для створення ринкових і статистичних аналізів, а також для підвищення якості інформації, представленої на сайті. Крім того, використовуючи систему Google Analytics, Адміністратор також створює маркетингові списки на основі конкретних дій, здійснених Користувачем на веб-сайті Адміністратора.

Інструмент Google Analytics, який використовується Адміністратором, зберігає дані протягом 50 місяців з дати їх збору. Період зберігання застосовується до даних на рівні користувача та на рівні подій, пов’язаних із файлами cookie, ідентифікаторами користувачів (наприклад, ідентифікаторами користувачів) та рекламними ідентифікаторами (наприклад, файлами cookie DoubleClick, рекламним ідентифікатором Android та ідентифікатором Apple ID для рекламодавців).

Кожен Користувач може висловити згоду на використання файлів cookie (в рамках профілювання), натиснувши кнопку «Прийняти» або змінивши налаштування файлів cookie, дозволені користувачем, використовуючи інформацію/інструменти, що відображаються на веб-сайті grzeskowiak.com.pl

Згода на профілювання може бути відкликана в будь-який момент – однак це не вплине на законність діяльності з обробки персональних даних, здійснюваної до її відкликання.

Як працюватимуть веб-сайти Адміністратора без згоди на використання файлів cookie?

За відсутності згоди Користувачів на використання файлів cookie, спрямованих на так зване профілювання, файли cookie все одно будуть зберігатися на пристроях Користувачів тільки тими, які необхідні для забезпечення належної роботи веб-сайту Адміністратора (пов’язані, наприклад, з бажаними налаштуваннями мови, заповненням форм покупок тощо). Кожен Користувач може змінювати ці налаштування у веб-браузері, який він використовує, але тоді деякі частини веб-сайту Адміністратора не працюватимуть належним чином.